Restauracja NY w Gnieźnie 2020

Data: 2020

Lokalizacja: Gniezno